Регистрирани тркачи за

Охрид трчаТ 5К

Ред. Бр. Стартен
БИБ Број
Име Презиме Пол Год. на
раѓање
Земја Тим билдинг екипа
1 500 Aleksandar Lekoski Машки 1981 Македонија
2 501 Гоце Ѓорѓиевски Машки 1969 Македонија
3 502 Мишел Силјаноски Машки 1987 Македонија
4 503 Ангела Јованоска Женски 2000 Македонија
5 504 Nevena Cvetanova Женски 1993 Македонија
6 505 Верица Гоџоска Женски 1994 Македонија
7 506 Маја Гугоска Женски 1984 Македонија Heksagon Team
8 507 Драган Јосифоски Машки 1990 Македонија Heksagon Team
9 508 Антонио Савевски Машки 1993 Македонија
10 509 Katerina Treneska Женски 1979 Македонија
11 510 Ангел Огненов Машки 1982 Македонија AGROS
12 511 Дарко Трајчески Машки 1973 Македонија AGROS
13 512 Горан Мојсоски Машки 1968 Македонија AGROS
14 513 Мирослав Трајчески Машки 1968 Македонија AGROS
15 514 Марија Ванѓеловска Женски 2003 Македонија
16 515 Кристијан Џепароски Машки 2003 Македонија
17 516 Јован Кузманоски Машки 1977 Македонија
18 Boris Tanaskovski Машки 1971 Македонија
19 Naum Stojanoski Машки 2006 Македонија
20 Александар Танкоски Машки 1991 Македонија
21 Goce Budzakoski Машки 1974 Македонија
22 Gjorgji Kostovski Машки 1978 Македонија MetalEkspres Team
23 Goran Acevski Машки 1978 Македонија MetalEkspres Team
24 Hristijan Mitreski Машки 1990 Македонија
25 Oliver Micevski Машки 1992 Македонија MetalEkspres Team
26 Sasho Stojcevski Машки 1964 Македонија MetalEkspres Team
27 Ivan Smilevski Машки 1988 Македонија MetalEkspres Team
28 Darko Gjorgjevic Машки 1986 Македонија MetalEkspres Team
29 Mirce Andreevski Машки 1977 Македонија MetalEkspres Team
30 Naum Naumoski Машки 1995 Македонија
31 Blagoja Protuger Машки 1981 Македонија Pro2ger
32 Gorazd Protoger Машки 2008 Македонија Pro2ger
33 Naum DiDi Risteski Машки 1993 Македонија
34 Zoran Golaboski Машки 1993 Македонија