Регистрирани тркачи за

Охрид трчаТ 10К

Ред. Бр. Стартен
БИБ Број
Име Презиме Пол Год. на
раѓање
Земја Тим билдинг екипа
1 10 Игор Савески Машки 1996 Македонија
2 11 Марија Андреева Женски 1989 Македонија NRC – Nike + Run Club
3 12 Dragan Talevski Машки 1986 Холандија
4 13 Spase Spaseski Машки 1991 Македонија ASP-PAK
5 14 Христијан Проданов Машки 1991 Македонија
6 15 Анета Јованоска Женски 1973 Македонија JJAdventures
7 16 Gjorgji Kostovski Машки 1978 Македонија
8 17 Александар Лазоровски Машки 1993 Македонија
9 18 Darko Poposki Машки 1989 Македонија
10 19 Blagica Taseska Женски 1991 Македонија
11 20 Елена Петтреска Женски 1989 Македонија
12 21 Сашо Попоски Машки 1981 Македонија TurniMe Da Kinisam
13 22 Игор Поповски Машки 1981 Македонија TurniMe Da Kinisam
14 23 Димитрија Димитроски Машки 1992 Македонија
15 Александра Маленкоска Женски 1989 Македонија
16 Јасмина Ристевска Женски 1990 Македонија
17 Лео Спасески Машки 1999 Македонија
18 Dejan Mishev Машки 1990 Македонија
19 Slavica Trajanoska Женски 1961 Македонија
20 Adifet Oda Женски 1988 Македонија
21 Tasim Rustemoski Машки 2000 Македонија NRC – Nike + Run Club
22 Andrej Pavlovski Машки 2000 Македонија
23 Stefan Veljanoski Машки 1993 Македонија
24 Славчо Крстески Машки 1972 Македонија NRC – Nike + Run Club
25 Muxhahid Mislimoski Машки 1994 Македонија HITI
26 Goran Nikolov Машки 1983 Македонија
27 Marija Pelikon Женски 1981 Македонија
28 Dimitar Petrovski Машки 1996 Македонија Sri Chinmoy Marathon Team