Ноќна трка


Кога?
05. 06. 2019 (петок)
Старт 21 часот
Должина 2 км

Старт – Патека Студенчишта, фитнес зона
Цел – Кеј Македонија, плато на Дом на Култура

*Бесплатно учество!

Контакт: ohridtrcat@gmail.com