Ноќна трка


Кога?
31. 05. 2019 (петок)
Старт 21 часот
Должина 2 км

Старт – Патека Студенчишта, фитнес зона
Цел – Кеј Македонија, плато на Дом на Култура

*Бесплатно учество!

Контакт: info@ohridtrcat.mk