Охрид трчаТ Експо


Каде?
Локација плоштад Св. Климент Охридски, 6000 Охрид

Кога ?
Сабота, 01. 06. 2019, 10 – 20h

Во склоп на трките Охрид трчаТ се организира изложбен простор – Охрид трчаТ – Експо каде се претставуваат спортско – туристичките содржини со нагласување на домашни и странски излагачи на спорско рекреативните брендови.

Во склоп на Охрид трчаТ Експо, тркачите ќе можат да ги превземат своите стартни пакети.

Сакате да излагате на Охрид трчат Експо?
Контакт: info@ohridtrcat.mk