Охрид трчаТ ЕКСПО


Каде?
Локација Кеј Македонија пред хотел Нова Ривиера. Види на мапа

Кога?
Сабота, 29.08.2020 од 10 до 20 часот
Петок и сабота, 28 и 29.08.2020 од 10 до 20 часот
Во склоп на трките Охрид трчаТ се организира изложбен простор – Охрид трчаТ – Експо каде се претставуваат спортско – туристичките содржини со нагласување на домашни и странски излагачи на спорско рекреативните брендови.
Во склоп на Охрид трчаТ Експо, тркачите ќе можат да ги превземат своите стартни пакети.
Сакате да излагате на Охрид трчат Експо?

Сакате да излагате на Охрид трчат Експо?
Контакт: ohridtrcat@gmail.com